Strategisk, taktisk og operationel optimering af drift og vedligehold

Services

Strategisk optimering af drift og vedligehold

Det er vigtigt at få skabt sig et overblik over hvilke aktiver, vi har, hvad der forventes af aktiverne og af organisationen, og hvad grundlaget er for at kunne leve op til forventningerne.

Taktisk optimering af drift og vedligehold

Man sikrer sig, at alle forberedelser og niveauer hænger sammen, så man kan gennemføre opgaven smidigt og med rettidig omhu. Man skal opnå et paradigme for strategisk samarbejde på drift og vedligeholdsområdet.

Operationel optimering af drift og vedligehold

De strategiske/taktiske beslutninger og planer afspejles i udførelsen af Drift og Vedligehold, og herved opnås operationelle optimeringer. Processer gennemgås trin for trin, og der skabes en kultur i organisationen for samarbejde, udvikling og optimering.

Serviceydelser

Optimering af drift og vedligehold

Over 40 års erfaring

Jeg har hele mit liv beskæftiget mig med drift og vedligehold. Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende med ALM siden 2015, hvor jeg tilbyder et godt, struktureret værktøj, som kan anvendes til at implementere drift- og vedligeholdsprocesser i enhver virksomhed.

Jeg har kompetencer inden for bl.a. ledelse, samarbejde, kommunikation, kvalitet, koordinering samt udvikling og innovation, som har styrket min daglige arbejdsproces.

Jeg tilbyder mine services inden for strategisk, taktisk og operationel optimering af drift og vedligehold for bl.a. medicinalvirksomheder og andre vedligeholdelsesfirmaer.

Processen

Gennemførelse af drift og vedligehold

Man skal altid huske at have det organisatoriske niveau i tankerne, når man skal gennemføre drift og vedligehold. Dette niveau består af fem trin:

  • Planlægning
  • Forberedelse
  • Løsning af opgaven
  • Opfølgning på opgaven
  • Optimering

De fem trin skal altid køre, og alle skal kende til dem, før processen virker. 

Man kan dele processen op i tre optimeringer, nemlig den strategiske, taktiske og operationelle optimering. Jeg hjælper jer gerne med nogle af niveauerne eller den store, samlede proces.

Hospital optimeret drift
Services

Sammenhæng

Man skal altid sikre sig, at alle forberedelser og niveauer hænger sammen, så man kan gennemføre opgaven med rettidig omhu.

Services

Udvikling

Ved gennemførelsen af drift og vedligehold afslutter man projektet med en tilbagemelding i systemerne samt optimering af forløbet.

Rengjort laboratorium