Services

Operationel optimering af drift og vedligehold

Operationel optimering

Arbejdsgange, kommunikation og udvikling

Med en gennemtænkt strategi og taktiske gode beslutninger kan udførelsen af Drift og Vedligeholdsaktiviteterne optimeres i enighed og med fælles mål. En større overskuelighed og bedre gennemsigtighed gør det lettere at strømline arbejdsgange, så de fleste uhensigtsmæssigheder undgås.

Overskueligheden opnås ved at inddele en arbejdsproces i logiske faser. Planlægning, Forberedelse, Gennemførelse, Vidensdeling og Udvikling er en inddeling lavet med udgangspunkt i PDCA-tankegangen. Gennemsigtigheden opnås ved at klarlægge alle elementer i de enkelte faser.

Når alle elementerne i arbejdsprocessen bliver belyst og tilrettelagt mest hensigtsmæssigt for alle interessenter, vil det skabe grobund for en udviklende kultur, så man opnår løbende forbedringer i Drift og Vedligeholdsfunktionen – og i virksomhedens tilstødende funktioner.

For at arbejdsprocessen logistisk skal hænge sammen, skal både data, viden og erfaringer kunne deles, og tilgængeligheden til denne deling skal være så logisk, at anvendelsen bliver optimal. Opdateringen af data, viden og erfaringer skal kunne fortages let.

Ring og hør nærmere
Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger.
Kort fortalt

Dokumentering og vidensdeling