Services

Strategisk optimering af drift og vedligehold

Strategisk optimering

Vision og mission samt mål: Forventninger og strategier

Strategisk optimering af Drift og Vedligehold er en ekstern eller intern kombination i forhold til selve udførelsen. Det er her, hvor der bliver afholdt de overordnede forventningsafstemmelser, og man får besluttet, hvordan man skal forholde sig strategisk som firma.

Spørgsmål som “Hvor er vi?”, “Hvor vil vi hen?” og “Hvordan kommer vi derhen?” skal besvares, og grundlaget for det koordinerede strategiske Drift og Vedligehold-samarbejde skal etableres.

Det er altså vigtigt at få skabt sig et overblik over, hvilke aktiver vi har, hvad der forventes af aktiverne og af organisationen, og hvad grundlaget er for at kunne leve op til forventningerne. Dernæst skal der gives tilstrækkelig indsigt i udstyr, dokumentation, arbejdsgange, processer, VH-former, afhængigheder osv., så der kan findes en hensigtsmæssig måde for Drift og Vedligehold. Vi har altså en vision og en mission, hvor vi skal belyse og lægge en strategi, og taktisk skal denne udmales.

Når man går ned i det taktiske niveau, skal man således sikre sig, at disse forventninger er struktureret i de funktionelle områder, der er i virksomheden.

Ring og hør nærmere
Kontakt mig gerne, hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger.
Kort fortalt

Planlægning og strategi